cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
« 2023. Április »
H K Sz Cs P Sz V
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       

Szabadtéri égetés szabályai

Szabadtári égetés szabályai

 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján

 

 

 

BELTERÜLET

 

Ha önkormányzati rendelet engedélyezi, akkor az abban foglaltaknak megfelelően lehet növényi hulladékot égetni.

 

 

 

KÜLTERÜLET

 

Ha önkormányzati rendelet engedélyezi, akkor az abban foglaltaknak megfelelően lehet növényi hulladékot, lábon álló növényzetet égetni.

 

 

Az égetést annak megkezdése előtt az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) írásban be kell jelenteni a bacs.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre vagy a 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. postacímre. (Postai küldés esetén figyelembe kell venni a posta kézbesítésének idejét, ami akár 4-5 nap is lehet.)

 

 

A bejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

 • Bejelentő neve, telefonszáma, e-mail címe,
 • Égetés pontos helye, (térkép mellékelése javasolt),
  • Helyrajzi szám,
  • Földrajzi koordináták
 • Az égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m2):
 • Az égetés megkezdésének tervezett időpontja (év,  hónap,  nap, óra,  perc,)
 • Az égetés befejezésének tervezett időpontja (év,  hónap,  nap, óra,  perc,),
 • A tűz eloltásához a helyszínen készenlétben tartott felszerelések (lapát, víz, stb.)

 

Település

Mit

Mikor

Belterület

Külterület

Akasztó

Kerti hulladék

Munkaszüneti napok kivételével

15.00 és 20.00 között

IGEN

IGEN

Avar égetése

Februárban és novemberbenben, munkaszüneti napok kivételével

15.00 és 20.00 között

IGEN

IGEN

Bócsa

Nincs rendelet

NEM

NEM

Császártöltés

Avar és kerti hulladék

Munkaszüneti és ünnepnapok kivételével bármikor

8.00 és 19.00 között, ha a komposztálás nem jelent megoldást

IGEN

NEM

Csengőd

Avar és kerti hulladék

bármikor (nincs szabályozva)

nincs szabályozva

IGEN

IGEN

Fülöpszállás

Növényi és kerti hulladék

bármikor (nincs szabályozva)

nincs szabályozva

IGEN

NEM

Imrehegy

Avar és kerti hulladék

Vasárnap kivételével bármikor, szélcsendes időben

10.00 és 16.00 óra között

IGEN

IGEN

Izsák

Avar és kerti hulladék

február 15. és március 31., valamint szeptember 15. és november 30. között

9.00 és 16.00 óra között

IGEN

NEM

Kaskantyú

Nincs rendelet

NEM

NEM

Kecel

Avar és kerti hulladék

Vasárnap kivételével bármikor, szélcsendes időben

10.00 és 16.00 óra között

IGEN

IGEN

Kiskőrös

Avar és kerti hulladék

március 01. - április 15. és szeptember 20. - október 20.

csütörtök, péntek, szombat 16:00 órától 18:00 óráig

IGEN

IGEN, de csak LAKOTT ingatlan esetében

Páhi

Nincs rendelet

NEM

NEM

Soltszentimre

Nincs rendelet

NEM

NEM

Soltvadkert

Avar és kerti hulladék

október 15-től április 15-ig, kivéve vasárnap és ünnepnapok

8.00 és 18.00 óra között

IGEN

NEM

Tabdi

Nincs rendelet

NEM

NEM

Tázlár

Nincs rendelet

NEM

NEM

 

 


 

BEJELENTÉS

ÉGETÉSHEZ

bacs.titkarsag@katved.gov.hu

 1. Bejelentő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

…………………………………………………………………………………………………..

A1) Tűzgyújtás felügyeletét végző személy neve, telefonszáma (amennyiben az nem azonos a bejelentővel):

 

…………………………………………………………………..………………………………

B1) Tűzgyújtás pontos helye (település): ...........................................................................................

B2) Helyrajzi szám: ....................................

B3) Földrajzi koordináták (GPS vagy EOV) (amennyiben helyrajzi szám rendelkezésre áll nem kell földrajzi koordinátákat megadni):

- északi szélesség (X): ..................................    - keleti hosszúság (Y):…….………………

B4) A tűzgyújtással érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m2):

…………………………………………………………………………………………………...

C1) A tűzgyújtás tervezett időpontja:

- ...............  év ..............  hónap ..............  nap

.................  óra .............  perc-től ............  óra .............  perc-ig

 

Megjegyzés (tevékenység leírása): .....................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................ , ..........  év ..................  hó .....  nap

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                            bejelentő aláírása

                                                                                              


 

 

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225. § (1) *  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) *  Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

225/A. § *  (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

226. § *  (1) * 

(2) *  Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.

(3)-(5) * 

227. § (1) *  Jogszabály által engedélyezett égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) *  a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) *  a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) *  A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

Növénytermesztéssel keletkezett hulladék szabadtéri égetése abban az esetben lehetséges, ha AZT
önkormányzati rendelet engedélyezi!


 

 

Vissza a hírekhez

2023. 02. 21.