cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
cimer
Tázlár község információs honlapja
« 2022. Augusztus »
H K Sz Cs P Sz V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

Szabadtéri tűzgyújtásról

SZABADTÉRI

TŰZMEGELŐZÉS

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

a

szabadterületi tűzgyújtás szabályairól

és a

tűzgyújtási tilalomról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

 

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

 

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

 

Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen égetni.

 

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.

 

A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi hulladékok irányított égetése is!

 

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is. (bacs.katasztrofavedelem.hu)

A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos tűzgyújtás okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.

 

Erős szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot égetni!

 

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 10.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.

 

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 

A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól

 

Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.

 

Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését.

 

A kivételek:

 • Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendeletében szabályozottan lehetővé teheti avar és kerti hulladékok égetését.
 • Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított égetést hajthat végre.
 • Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
 • Természeti területen a Természetvédelmi Felügyelőség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez.

 

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:

Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245

 

Kérelem

külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

 

A1) Ügyfél neve: .....................................................................................................................................

A2) Ügyfél címe (levelezési): ..................................................................................................................

A3) Képviselő neve, címe: ......................................................................................................................

Ügyfél/Képviselő e-mail címe:.................................................................................................................

B) Égetés pontos helye (térkép mellékelése javasolt)

település: ................................................................................................................................................

B1) földrajzi koordináták:

- északi szélesség: ..........................................    - keleti hosszúság: .......................................................

B2) helyrajzi szám: ................................................................................................................................

C1) Az égetés megkezdésének tervezett időpontja:

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

C2) Az égetés befejezésének tervezett időpontja:

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

D1) Az égetés megkezdésének tervezett időpontja (pótnap):

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

D2) Az égetés befejezésének tervezett időpontja (pótnap):

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

E) Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor (tarló, lábon álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)): ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

F) Az irányított égetéssel érintett egybefüggő terület nagysága (1 hektár = 10000 m2): ...........................

G) Az irányított égetés folyamatának pontos leírása (előkészületek (pl.: védőszántás), égetés, utómunkálatok):         

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

H) Az égetést végző személyek száma, neve és címe (összes szám, valamint legfeljebb 5 fő nevének és címének megadása, ha többen végzik az égetést): ...................................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

I) Az égetés felügyeletét biztosító személy neve, címe, mobiltelefonszáma:

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- telefonszám: .........................................................................................................................................

J) A tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedések (például: 3 méter széles védőszántás):        

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

K) A helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolása típus és darabszám szerint (például: 1 traktor, 2 db lapát): .....................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Megjegyzés: ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Mellékletek:          □   tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat* (megfelelő rész aláhúzandó)

                              □   más hatóság engedélye

                              □   egyéb   ………………………………………………………………………….

*Ha az ügyféli jogosultságot igazoló okiratot az ügyfél nem csatolja:

□    Kérem az ügyféli jogosultságom igazolására szolgáló okiratot: tulajdoni lap másolatát / földhasználati lap másolatát (megfelelő rész aláhúzandó) a hatóság szerezze be.

□    Csatolom a tulajdoni lap másolatának lekérdezéséért (1.000,- Ft) / földhasználati lap másolatáért (800,- Ft/oldal) fizetendő díj befizetését igazoló bizonylatot

□    Tudomásul veszem, hogy a hatóság által beszerzett tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat díját a hatóság részére a kérelmet elbíráló döntésben foglaltak szerint megtérítem.

Kérelmező tudomásul veszi, és aláírásával igazolja, hogy kérelmének pozitív elbírálás esetén lemond fellebezési jogáról.

 

................................ , ..........  év ...................  hó .....  nap

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                            kérelmező aláírása

                                                                                                      (ha van bélyegzőlenyomata)


Tájékoztató

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat

(továbbiakban: OTSZ.)

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

 

 

A külterületen tervezett - avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – irányított égetésre irányuló kérelmet a megkezdés előtt legalább 10 nappal az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak (illetékes KvK) írásban kell benyújtani.

 

Az OTSZ. 227. §-a alapján:

Az irányított égetés során a tarlóégetés, a lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Továbbá:

 1. az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani;
 2. az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen;
 3. az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni;
 4. tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel;
 5. lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos;

 

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6500 Baja Bajcsy Zsilinszky u. 10.

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 4.

6400 Kiskunhalas Kőrösi út 21.

79- 521-245

76- 502-810

77- 421-355

Bácsalmás

Ágasegyháza

Akasztó

Bácsbokod

Apostag

Balotaszállás

Bácsborsód

Ballószög

Bócsa

Bácsszentgyörgy

Bugac

Borota

Bácsszőlős

Bugacpusztaháza

Császártöltés

Baja

Dunaegyháza

Csengőd

Bátmonostor

Dunavecse

Csólyospálos

Bátya

Felsőlajos

Fülöpszállás

Csátalja

Fülöpháza

Harkakötöny

Csávoly

Fülöpjakab

Imrehegy

Csikéria

Gátér

Izsák

Dávod

Helvécia

Jánoshalma

Drágszél

Jakabszállás

Jászszentlászló

Dunafalva

Kecskemét

Kaskantyú

Dunapataj

Kerekegyháza

Kecel

Dunaszentbenedek

Kiskunfélegyháza

Kelebia

Dunatetétlen

Kunadacs

Kéleshalom

Dusnok

Kunbaracs

Kiskőrös

Érsekcsanád

Kunpeszér

Kiskunhalas

Érsekhalma

Kunszállás

Kiskunmajsa

Fajsz

Kunszentmiklós

Kisszállás

Felsőszentiván

Ladánybene

Kömpöc

Foktő

Lajosmizse

Kunfehértó

Gara

Lakitelek

Mélykút

Géderlak

Nyárlőrinc

Móricgát

Hajós

Orgovány

Páhi

Harta

Pálmonostora

Pirtó

Hercegszántó

Petőfiszállás

Rém

Homokmégy

Szabadszállás

Soltszentimre

Kalocsa

Szalkszentmárton

Soltvadkert

Katymár

Szentkirály

Szank

Kunbaja

Tass

Tabdi

Madaras

Tiszaalpár

Tázlár

Mátételke

Tiszakécske

Tompa

Miske

Tiszaug

Zsana

Nagybaracska

Városföld

 

Nemesnádudvar

 

 

Ordas

 

 

Öregcsertő

 

 

Solt

 

 

Sükösd

 

 

Szakmár

 

 

Szeremle

 

 

Tataháza

 

 

Újsolt

 

 

Újtelek

 

 

Uszód

 

 

Vaskút

 

 

 

 

Vissza a hírekhez

2016. 03. 29.