Tázlár község információs honlapja
Eseménynaptár
« 2020. Szeptember »
H K Sz Cs P Sz V
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

Hírek

Szabadtéri tűzgyújtásról

SZABADTÉRI

TŰZMEGELŐZÉS

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

a

szabadterületi tűzgyújtás szabályairól

és a

tűzgyújtási tilalomról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

 

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

 

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

 

Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen égetni.

 

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.

 

A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi hulladékok irányított égetése is!

 

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is. (bacs.katasztrofavedelem.hu)

A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos tűzgyújtás okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.

 

Erős szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot égetni!

 

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 10.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.

 

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 

A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól

 

Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.

 

Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését.

 

A kivételek:

 • Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendeletében szabályozottan lehetővé teheti avar és kerti hulladékok égetését.
 • Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított égetést hajthat végre.
 • Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
 • Természeti területen a Természetvédelmi Felügyelőség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez.

 

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:

Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245

 

Kérelem

külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

 

A1) Ügyfél neve: .....................................................................................................................................

A2) Ügyfél címe (levelezési): ..................................................................................................................

A3) Képviselő neve, címe: ......................................................................................................................

Ügyfél/Képviselő e-mail címe:.................................................................................................................

B) Égetés pontos helye (térkép mellékelése javasolt)

település: ................................................................................................................................................

B1) földrajzi koordináták:

- északi szélesség: ..........................................    - keleti hosszúság: .......................................................

B2) helyrajzi szám: ................................................................................................................................

C1) Az égetés megkezdésének tervezett időpontja:

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

C2) Az égetés befejezésének tervezett időpontja:

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

D1) Az égetés megkezdésének tervezett időpontja (pótnap):

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

D2) Az égetés befejezésének tervezett időpontja (pótnap):

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

E) Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor (tarló, lábon álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)): ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

F) Az irányított égetéssel érintett egybefüggő terület nagysága (1 hektár = 10000 m2): ...........................

G) Az irányított égetés folyamatának pontos leírása (előkészületek (pl.: védőszántás), égetés, utómunkálatok):         

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

H) Az égetést végző személyek száma, neve és címe (összes szám, valamint legfeljebb 5 fő nevének és címének megadása, ha többen végzik az égetést): ...................................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

I) Az égetés felügyeletét biztosító személy neve, címe, mobiltelefonszáma:

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- telefonszám: .........................................................................................................................................

J) A tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedések (például: 3 méter széles védőszántás):        

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

K) A helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolása típus és darabszám szerint (például: 1 traktor, 2 db lapát): .....................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Megjegyzés: ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Mellékletek:          □   tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat* (megfelelő rész aláhúzandó)

                              □   más hatóság engedélye

                              □   egyéb   ………………………………………………………………………….

*Ha az ügyféli jogosultságot igazoló okiratot az ügyfél nem csatolja:

□    Kérem az ügyféli jogosultságom igazolására szolgáló okiratot: tulajdoni lap másolatát / földhasználati lap másolatát (megfelelő rész aláhúzandó) a hatóság szerezze be.

□    Csatolom a tulajdoni lap másolatának lekérdezéséért (1.000,- Ft) / földhasználati lap másolatáért (800,- Ft/oldal) fizetendő díj befizetését igazoló bizonylatot

□    Tudomásul veszem, hogy a hatóság által beszerzett tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat díját a hatóság részére a kérelmet elbíráló döntésben foglaltak szerint megtérítem.

Kérelmező tudomásul veszi, és aláírásával igazolja, hogy kérelmének pozitív elbírálás esetén lemond fellebezési jogáról.

 

................................ , ..........  év ...................  hó .....  nap

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                            kérelmező aláírása

                                                                                                      (ha van bélyegzőlenyomata)


Tájékoztató

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat

(továbbiakban: OTSZ.)

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

 

 

A külterületen tervezett - avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – irányított égetésre irányuló kérelmet a megkezdés előtt legalább 10 nappal az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak (illetékes KvK) írásban kell benyújtani.

 

Az OTSZ. 227. §-a alapján:

Az irányított égetés során a tarlóégetés, a lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Továbbá:

 1. az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani;
 2. az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen;
 3. az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni;
 4. tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel;
 5. lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos;

 

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6500 Baja Bajcsy Zsilinszky u. 10.

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 4.

6400 Kiskunhalas Kőrösi út 21.

79- 521-245

76- 502-810

77- 421-355

Bácsalmás

Ágasegyháza

Akasztó

Bácsbokod

Apostag

Balotaszállás

Bácsborsód

Ballószög

Bócsa

Bácsszentgyörgy

Bugac

Borota

Bácsszőlős

Bugacpusztaháza

Császártöltés

Baja

Dunaegyháza

Csengőd

Bátmonostor

Dunavecse

Csólyospálos

Bátya

Felsőlajos

Fülöpszállás

Csátalja

Fülöpháza

Harkakötöny

Csávoly

Fülöpjakab

Imrehegy

Csikéria

Gátér

Izsák

Dávod

Helvécia

Jánoshalma

Drágszél

Jakabszállás

Jászszentlászló

Dunafalva

Kecskemét

Kaskantyú

Dunapataj

Kerekegyháza

Kecel

Dunaszentbenedek

Kiskunfélegyháza

Kelebia

Dunatetétlen

Kunadacs

Kéleshalom

Dusnok

Kunbaracs

Kiskőrös

Érsekcsanád

Kunpeszér

Kiskunhalas

Érsekhalma

Kunszállás

Kiskunmajsa

Fajsz

Kunszentmiklós

Kisszállás

Felsőszentiván

Ladánybene

Kömpöc

Foktő

Lajosmizse

Kunfehértó

Gara

Lakitelek

Mélykút

Géderlak

Nyárlőrinc

Móricgát

Hajós

Orgovány

Páhi

Harta

Pálmonostora

Pirtó

Hercegszántó

Petőfiszállás

Rém

Homokmégy

Szabadszállás

Soltszentimre

Kalocsa

Szalkszentmárton

Soltvadkert

Katymár

Szentkirály

Szank

Kunbaja

Tass

Tabdi

Madaras

Tiszaalpár

Tázlár

Mátételke

Tiszakécske

Tompa

Miske

Tiszaug

Zsana

Nagybaracska

Városföld

 

Nemesnádudvar

 

 

Ordas

 

 

Öregcsertő

 

 

Solt

 

 

Sükösd

 

 

Szakmár

 

 

Szeremle

 

 

Tataháza

 

 

Újsolt

 

 

Újtelek

 

 

Uszód

 

 

Vaskút

 

 

 

 

2016. 03. 29.

Hír archívum

2020. 09. 24. Szemétszállítás tájékoztató
2020. 09. 24. Fertőtlenítés tájékoztató
2020. 09. 23. ELBÍR tájékoztató szeptember
2020. 09. 18. Ebösszeírás
2020. 09. 17. Tájékoztatás ügyfélfogadásról
2020. 09. 16. A művelődési ház érvényes bérleti díjai
2020. 09. 16. Tájékoztatás összeírásról
2020. 09. 11. ELBÍR tájékoztató Október 1. Idősek világnapja
2020. 09. 09. Bács-Kiskun megyei Önkormányzati Hírlevél 2020.09. hónap
2020. 09. 08. Tájékoztatás mezőgazdasági összeírásról
2020. 09. 07. Önkormányzati tájékoztatás
2020. 09. 04. Parlagfű elleni védekezésről tájékoztató
2020. 09. 03. Egyenlő bánásmód hatóság ügyfélfogadás
2020. 09. 01. Önkormányzati terület eladó
2020. 08. 31. Álláshirdetés Karbantartói munkakörben
2020. 08. 28. Bács-Kiskun megyei Önkormányzati Hírlevél
2020. 08. 28. Ügyfélfogadás szünetel
2020. 08. 24. ELBÍR tájékoztató
2020. 08. 12. Közigazgatási szünet
2020. 08. 06. Hírlevél Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól
2020. 08. 02. Hulladékudvar nyitvatartás
2020. 07. 30. Ügysegés ügyfélfogadása Tázláron
2020. 07. 27. Lucerna
2020. 07. 10. Hulladékudvar nyitvatartás
2020. 06. 23. Bács-Kiskun megyei Önkormányzati Hírlevél
2020. 06. 19. Fürdés tájékoztató
2020. 06. 19. Közterületek ápolása
2020. 06. 19. Adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem tájékoztató
2020. 06. 19. Újra kinyitott a tázlári könyvtár
2020. 06. 19. Kábítószer világnap
2020. 06. 16. Bács-Kiskun megyei Önkormányzati Hírlevél
2020. 06. 11. Bács-Kiskun megyei Önkormányzati Hírlevél
2020. 06. 11. 230 Önkormányzati hírlevél
2020. 06. 02. „Együtt egy szebb jövőért” – aláírták a támogatási szerződéseket a polgármesterek
2020. 06. 02. Bács-Kiskun megyei Önkormányzati Hírlevél
2020. 05. 26. Bács-Kiskun megyei Önkormányzati Hírlevél
2020. 05. 26. Kiskunvíz ügyfélfogadási idő
2020. 05. 25. Újabb enyhítések a Kormányhivataloknál
2020. 05. 19. ELBÍR tájékoztató
2020. 05. 19. Bács-Kiskun megyei Önkormányzati Hírlevél 2020. 12. szám
2020. 05. 19. Hírlevél Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól
2020. 05. 14. Lelki elsősegély hívószám
2020. 05. 11. Hulladékudvar korlátozott nyitvatartása
2020. 05. 07. Hírlevél Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól
2020. 05. 07. Magyar Államkincstár tájékoztató
2020. 05. 06. Geodéta álláshirdetés
2020. 05. 05. Hírlevél Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól
2020. 05. 04. Tázlári piac
2020. 05. 04. Tájékoztató a koronavírus miatt kialakult helyzetről
2020. 05. 04. Madárinfuenza miatti védőkörzet és megfigyelési körzet tájékoztató 2020.05.04.
2020. 04. 29. Madárinfuenza miatti védőkörzet és megfigyelési körzet tájékoztató 2020.04.28.
2020. 04. 29. Madárinfuenza miatti védőkörzet és megfigyelési körzet tájékoztató 2020.04.29.
2020. 04. 29. Tázlári hulladékgyűjtési rend
2020. 04. 28. Madárinfuenza miatti védőkörzet és megfigyelési körzet tájékoztató 2020.04.26.
2020. 04. 27. Árajánlatkérés folyékony hulladék elszállítására
2020. 04. 23. ELBÍR tájékoztató Rajz pályázat
2020. 04. 23. Madárinfuenza miatti védőkörzet és megfigyelési körzet tájékoztató
2020. 04. 20. Helyi termelők figyelmébe!
2020. 04. 20. Személyes Ügyfélfogadás korlátozás
2020. 04. 16. Madárinfuenza miatti védőkörzet és megfigyelési körzet tájékoztató
2020. 04. 16. BKKM Önkormányzat Hírlevele
2020. 04. 14. Idős felhívás koronavírussal kapcsolatban
2020. 04. 14. Madárinfluenza miatti védőkörzetről való tájékoztatás
2020. 04. 14. Tázlári Mini Bölcsőde intézményvezető álláshirdetés
2020. 04. 14. Ebzárlat és legeltetési tilalom!
2020. 04. 03. Koronavírus tájékoztató Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hírlevele
2020. 04. 02. Népegészség-ügy Tiltó és kötelező határozat a koronavírus tekintetében
2020. 04. 02. Kiskunsági Vziközmű-Szolgáltató Kft. Lakossági tájékoztató
2020. 03. 31. Kijárási korlátozás
2020. 03. 30. Madárinfulenzával kapcsolatos tudnivalók
2020. 03. 26. Ivóvíz fertőtlenítés Tázláron
2020. 03. 25. Tájékoztató gallyazásról
2020. 03. 24. Munkalehetőség Kiskunhalason
2020. 03. 24. Tájékoztató elektronikus fizetési rendszerről
2020. 03. 23. KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ
2020. 03. 20. Hulladékkezelési operatív terv
2020. 03. 19. Útmutató a Koronavírus megelőzéséről
2020. 03. 18. Közmeghallgatás
2020. 03. 18. FBH-NP Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodó Tájékoztatása
2020. 03. 18. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Tájékoztató
2020. 03. 18. NE MOST MENJ HIVATALBA!!!
2020. 03. 16. NKM Ügyfél tájékoztató!
2020. 03. 16. KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ
2020. 03. 15. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Tájékoztatója
2020. 03. 14. FBH-NP Hulladékgazdálkodás ügyfélfogadása szünetel
2020. 03. 12. Ügyfélfogadással kapcsolatos felhívás
2020. 03. 11. Látogatási tilalom
2020. 03. 09. Kerékpár lopások
2020. 03. 09. Tavaszi kertek védelme
2020. 03. 06. Tájékoztató a Korona vírusról
2020. 03. 03. Ingatlan hirdetmény
2020. 02. 27. Ügysegédi ügyfélfogadás
2020. 02. 26. Hibabajalantés az áramszolgáltatóhoz
2020. 02. 23. Véradás Tázláron
2020. 02. 21. Hulladék gazdálkodási tájékoztató
2020. 02. 17. ELBÍR tájékoztató
2020. 02. 02. ELBÍR tájékoztató
2020. 01. 24. Szomszédolás
2020. 01. 21. ELBÍR tájékoztató
2020. 01. 17. ELBÍR tájékoztató
2020. 01. 13. Szakácskönyv bamutató Pasko Csaba gasztropappal
2019. 12. 30. Aljegyzői álláshirdetés
2019. 12. 18. Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
2019. 12. 11. Adventi alkalmak
2019. 11. 18. Trükkös tűzifa árusok
2019. 11. 18. ELBÍR - bankjegyek
2019. 11. 13. Élelmezésvezető álláshirdetés
2019. 11. 12. Elektronikus ügyintézés
2019. 11. 05. Batang felé
2019. 11. 05. Tájékoztató gallyazásról
2019. 10. 30. Meghívó ünnepélyes projektátadásra
2019. 10. 18. Meghívás az Október 23-i megemlékezésre
2019. 10. 18. Nagy Fero és a Beatrice koncert Csólyospáloson
2019. 10. 17. Kiskunvíz felhívás
2019. 10. 10. Közlemény az Ogy. választáshoz
2019. 10. 04. FELHÍVÁS! BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT
2019. 09. 30. ELBÍR tájékoztató
2019. 09. 18. Ebzárlat és legeltetési tilalom
2019. 09. 16. Afrikai sertéspestis tájékoztató
2019. 09. 12. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal elérhetősége és nyitvatartása
2019. 09. 04. Meghívó Egészségház ünnepélyes projektátadó rendezvényre
2019. 09. 03. ORFK Rendészeti Hírlevél
2019. 09. 03. Ovi zsaru programhoz csatlakozás
2019. 08. 26. ELBÍR tájékoztató
2019. 08. 21. Képviselőtestületi határozat Választási bizottság tagjairól
2019. 08. 21. Szent Imre Zarándoklat
2019. 08. 08. HVI határozat ajánlatszám gyűjtésről
2019. 08. 07. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ
2019. 08. 06. FELHÍVÁS!
2019. 08. 01. ELBÍR tájékoztató
2019. 07. 25. Rév szolgálat pályázata
2019. 07. 24. ELBÍR tájékoztató
2019. 07. 24. FELHÍVÁS!
2019. 07. 22. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ
2019. 07. 08. Tázlár Község Önkormányzata állást hirdet!
2019. 07. 08. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ
2019. 07. 02. Jobb műszer
2019. 07. 02. ELBÍR tájékoztató
2019. 06. 27. Gépszemle
2019. 06. 25. Biztonságos szórakozás
2019. 06. 20. Tázlár 49,9 MW-os naperőmű létesítése
2019. 05. 25. Gulyásfesztivál
2019. 05. 22. ELBÍR tájékoztató
2019. 05. 14. Kormányablak kisbusz érkezik Tázlárra
2019. 05. 12. Horgászverseny
2019. 05. 10. Élelmezés vezetői állás lehetőség
2019. 05. 03. Ügysegéd ügyfélfogadási idő változás
2019. 05. 03. TOP lakossági fórum
2019. 04. 18. Posta tájékoztató
2019. 04. 18. Helyi választási Iroda elérhetőségei
2019. 04. 17. Pattanj nyeregbe!
2019. 04. 16. Egyenlő bánásmód tájékoztató
2019. 04. 10. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ
2019. 04. 09. Értesítés menterend változásról
2019. 04. 09. Tájékoztató önkormányzati hivatali portál működéséről
2019. 04. 04. Felhívás a Fókusz takaréktól
2019. 03. 27. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ
2019. 03. 27. Ebzárlat elrendelése
2019. 03. 20. Tájékoztatás hulladékgazdálkodási díjhátralékkezelésről
2019. 03. 19. Tájékoztató mobilbankári szolgáltatás indításáról
2019. 03. 19. Meghívó közösségi beszélgetésre
2019. 03. 18. Tartsuk Tázláron az adó 1%-át
2019. 03. 18. Tázlár Energia-hatékony Önkormányzat!
2019. 03. 14. Tájékoztatás iskolai beíratkozásról
2019. 03. 14. Tájékoztatás zöldhulladék szállításról
2019. 03. 13. Tájékoztató áramszünetről
2019. 03. 07. Tájékoztató általános iskolai körzetek kijelöléséről
2019. 02. 27. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ
2019. 02. 26. Tájékoztató áramszünetről
2019. 01. 24. Tájékoztató áramszünetről
2019. 01. 15. Meghívó közösségi beszélgetésre
2019. 01. 15. Megújul az 500 Ft-os
2019. 01. 15. Bács- Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság rajz pályázata
2019. 01. 15. Gyerekfotók a neten Elbír tájékoztató
2019. 01. 15. Szociális tüzifa kérelem beadás meghosszabbított határideje
2019. 01. 08. Tájékoztató gallyazásról
2019. 01. 03. Szociális célú tüzifa igénylés határidaja
2018. 12. 27. Fenyőfa gyűjtés
2018. 12. 11. Fókusz Takarék újabb tájékoztatója
2018. 12. 11. Ne gyújtsa, gyűjtse!
2018. 12. 10. Év végi bűnmegelőzési Elbír tájékoztató
2018. 12. 10. Pirotechnikai eszközök használata szilveszterkor- Elbír tájékoztató
2018. 12. 03. Fókusz Takarék tájékoztató
2018. 11. 26. Adventi készülődés, gyertya gyújtások, és korzó
2018. 11. 23. FELHÍVÁS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOK FELVÉTELÉRŐL !!!
2018. 11. 19. ,, Hétköznapok Európája" című vetélkedő felhívása
2018. 11. 19. Meghívó Közmeghallgatásra
2018. 11. 19. Áramszünet várható
2018. 11. 09. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ
2018. 11. 07. BURSA HUNGARICA FELHÍVÁS!
2018. 10. 30. Áramszünet várható
2018. 10. 30. Ne égesd el!
2018. 10. 25. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ Halottak napjára
2018. 10. 16. OKTÓBER 23. MEGEMLÉKEZÉS
2018. 10. 15. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ
2018. 10. 15. Bábverseny felhívás
2018. 10. 15. Felhívás áramszünetről!
2018. 10. 12. Bursa Hungarika ösztöndíjpályázat
2018. 10. 05. Meghívó lakossági fórumra
2018. 10. 01. Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
2018. 09. 17. ELBÍR TÁJÉKOZTATÓ
2018. 09. 11. Egyenlő bánásmód tájékoztatója
2018. 09. 06. Kormányablak tájékoztatása
2018. 09. 05. Településrendezési eszközök tervezete
2018. 08. 29. ELBÍR tájékoztató
2018. 08. 15. Felhívás emlőszűrő vizsgálatra
2018. 07. 30. Egyenlő bánásmód hatóság ügyfélfogadása
2018. 07. 23. Kiskőrösi Járási Hivatal tájékoztató
2018. 07. 20. Áramszünet Tázlár-Felsőtelepen
2018. 07. 19. Keressük a legjobb magyar bűnmegelőzési gyakorlatot! ECPA 2018 (Európai Bűnmegelőzési Díj) pályázati
2018. 07. 18. ELBÍR tájékoztató
2018. 07. 13. Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Tázlári Kirendeltsége álláshirdetése
2018. 07. 11. Szüreti táncmulatság
2018. 07. 05. Legyél hős! Országos mentőszolgálat önkéntes programot hírdet
2018. 06. 27. Junior Tájékozódási Futó Világbajnokság
2018. 06. 25. Hirdetmény
2018. 06. 18. Tanyagondnoki fórum Tázlár-Felsőtelepen
2018. 06. 09. Juniális 2018. Gyermek szépségverseny
2018. 06. 09. Juniális 2018. Horgászverseny
2018. 06. 09. Tázlári Juniális 2018.
2018. 06. 09. Tázlári szörp, ivólé és lekvár verseny 2018.
2018. 06. 06. Vadászati kiállítás Csolyospáloson
2018. 05. 23. Hulladék szállítási tájékoztató
2018. 05. 16. Tájékoztató Juniálisra helyfoglalásról
2018. 05. 09. "Pattanj nyeregbe" kerékpártúra
2018. 05. 08. Tűzgyújtási tilalom
2018. 05. 07. Tájékoztató zöldhulladék elszállításról
2018. 05. 04. Elbír tájékoztató
2018. 04. 23. Tájékoztató nyári diákmunkáról
2018. 04. 17. Tájékoztató Ügyfélfogadsról
2018. 04. 13. Tájékoztató az ügysegéd ügyfélfogadási idejének változásról
2018. 04. 13. Elbír tájékoztató
2018. 04. 12. Agrárgazdasági meghívó
2018. 04. 12. Viseletek napja Tázláron is!
2018. 04. 10. Tájékoztató zöldhulladék szállításról
2018. 04. 05. Tájékoztató gallyazásról
2018. 04. 04. Egyenlő bánásmód tájékoztató
2018. 04. 03. Szemétgyűjtési akció Tázláron!
2018. 03. 29. Tájékoztató Digitális kártevők és biztonsági mentésről
2018. 03. 26. "A KÉP-MUTATÓ" pályázati felhívás
2018. 03. 26. ELBÍR Húsvéti tájékoztatója
2018. 03. 26. ELBÍR Kerékpárlopás megelőzése
2018. 03. 26. ELBÍR tájékoztató az árubemutatókról
2018. 03. 15. Március 15. Megemlékezés
2018. 03. 13. Munkalehetőség a soltvadkerti Szociális szövetkezetnél
2018. 03. 10. Népdal verseny Tázláron
2018. 03. 07. Közmeghallgatás
2018. 03. 05. Egészség hét a Tázlári Művelődési házban
2018. 02. 28. Szomszédolás Tázláron
2018. 02. 27. HIRDETMÉNY: HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL TÁZLÁR
2018. 02. 21. Áldozatok világnapja
2018. 02. 21. Megújul az 1000 Ft-os
2018. 02. 21. Tartsuk Tázláron az adó 1%-át! Kérjük, ön is ajánlja fel valamelyiktázlári civil szervezetnek adója
2018. 02. 20. Egészség hét a Tázlári Művelődési házban
2018. 02. 16. Tázlár Község Önkormányzata pályázatot ír ki szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás témaköréb
2018. 02. 07. Elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés Tázláron
2018. 02. 07. Pályázat Tázlár Község Önkormányzat Konyhája élelmezésvezető munkakör betöltésére.
2018. 02. 06. ELBÍR tájékoztató
2018. 01. 28. A Tabdi Amatőr Színjátszók társulata előadása Tázláron!
2018. 01. 08. A soltvadkerti okmányiroda ügyfélszolgáltatások elérhetőségei
2018. 01. 08. Jelentkezési lap a tanyák fúrt kútjai vizének vizsgálatára
2018. 01. 03. Felhívás emlőszűrő vizsgálatra
2017. 12. 27. Adathalászat
2017. 12. 13. Ügyfélszolgálatok nyitvatartása
2017. 12. 11. Takarmányrépa eladó
2017. 12. 07. Lakossági tájékoztató
2017. 12. 06. Tanyafejlesztési program ivóvízminőség javítási program
2017. 12. 05. Raktárosi munkalehetőség
2017. 12. 03. Meghívó Adventi gyertyagyújtásra
2017. 11. 29. Kiskunsági Vízközmű-Szolgáltató Kft. állásajánlatok
2017. 11. 29. Tájékoztatás áramszünetről
2017. 11. 28. Soltvadkerti okmányiroda közleménye
2017. 11. 27. ELBÍR tájékoztató a biztonságos vásárlásról, a kiberbiztonságról valamitn a kihülés veszéllyről
2017. 11. 27. Tájékoztató a megváltozott munkaképességű emberek támogatásáról
2017. 11. 22. Egyéni gazdaságok decemberi összeírása 2017
2017. 11. 21. Közmeghallgatás
2017. 11. 20. Meghívó Üde-Kunság vidékfejlesztési Egyesület Szakmai Fórumra Akasztóra
2017. 11. 20. Meghívó Üde-Kunság vidékfejlesztési Egyesület Szakmai Fórumra Dunapataj
2017. 11. 20. Meghívó Üde-Kunság vidékfejlesztési Egyesület Szakmai Fórumra Miskére
2017. 11. 20. Meghívó Üde-Kunság vidékfejlesztési Egyesület Gazdaságfejlesztő találkozó Solton
2017. 11. 20. Meghívó Üde-Kunság vidékfejlesztési Egyesület Szakmai Fórumra Soltvadkerten
2017. 11. 17. Meghívó az iskolai színjátszó kör előadásra
2017. 11. 10. Felhívás! Lakossági forum
2017. 10. 31. Halottak napja ELBÍR Tájékoztató
2017. 10. 31. Számítógépünk védelme- Rendőrségi tájékoztató
2017. 10. 25. ELBÍR tájékoztató
2017. 10. 24. Batáta jótékony hatásai
2017. 10. 24. Tájékoztató a foglalkoztatást helyettesítő támogatás felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok változ
2017. 10. 11. Ősszel is fitten!
2017. 10. 07. Szüreti mulatság Tázláron 2017.
2017. 10. 04. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 2017/2018
2017. 10. 03. Tázlári szüreti felvonulás szabályzata!
2017. 09. 26. DÉMÁSZ Tájékoztató
2017. 09. 19. ELBIR tájékoztató mobilkészülékekhez, netbankról, és iskola kezdésről
2017. 09. 15. Te szedd! Szemétgyűjtés
2017. 09. 12. EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM
2017. 09. 01. Tisztelgés '56 mártírjai előtt
2017. 08. 31. ELBÍR tájékoztató
2017. 08. 11. Augusztus 20. ünnepély
2017. 08. 10. Álláslehetőség a Fornettinél
2017. 08. 08. Pályázat adóügyi előadó munkakör betöltésére
2017. 08. 03. Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról
2017. 08. 02. ELBIR tájékoztató internet használatról
2017. 07. 20. HŐSÉGRIASZTÁS!!
2017. 07. 20. Tájékoztató víz- és szennyvízbekötésről
2017. 07. 13. Okmányiroda nyitvatartása
2017. 07. 10. Álláslehetőség
2017. 07. 10. Biztonságban utazás közben
2017. 06. 26. Nem vagy egyedül! ELBIR tájékoztató
2017. 06. 26. Egyenlő bánásmód tájékoztató
2017. 06. 26. Álláslehetőség
2017. 06. 20. ELBIR – bűnmegelőzési hírlevél
2017. 06. 05. 2017. június 24. JUNIÁLIS, Tervezett programjaink
2017. 06. 01. Tájékoztató a „Nyári diákmunka” indításáról
2017. 05. 30. Online megfélemlítés, online grooming ELBIR Elektronikus LakosságiBűnmegelőzési Információs Rendszer
2017. 05. 29. Irodalombarátok figyelmébe
2017. 05. 25. Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2017
2017. 05. 25. Adategyeztetés feltöltőkártyás telefonszámokra
2017. 05. 25. Lakossági fórum
2017. 05. 15. Életmentő üveg
2017. 05. 11. Álláshirdetés gazdálkodói előadó munkakörben
2017. 05. 08. Munkalehetőség
2017. 05. 08. Anyák napjára itt az egyik legvirágosabb magyar falu
2017. 05. 05. Kiskőrösi kormányhivatal ügyfélfogadása
2017. 05. 03. Első lépések a digitális világba, Ingyenes képzés
2017. 05. 03. Közösségek hete
2017. 05. 02. Hirdetmény kitűzésről és bemutatásról
2017. 04. 25. Határozat látogatási tilalom elrendeléséről!
2017. 04. 20. Tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratása
2017. 04. 18. Képzőművészeti pályázati felhívás
2017. 04. 18. Fotópályázati verseny felhívás
2017. 04. 11. Hirdetmény kitűzésről és bemutatásról
2017. 04. 07. Álláslehetőség gazdálkodási előadó munkakörbe
2017. 03. 30. Közlemény, Ingyenes tanácsadás rászorulók részére
2017. 03. 22. Internethasználói tanfolyam indul
2017. 03. 21. Online vetélkedő a kármegelőzésről
2017. 03. 20. XII. Bács-Trophy Bajnokság
2017. 03. 20. Állami rezsicsökkentés
2017. 03. 18. Szomszédolás
2017. 03. 15. Március 15. Ünnep
2017. 03. 14. Tájékoztató szabadtéri tűzgyújtásról
2017. 03. 09. Bűnmegelőzési hírlevél
2017. 03. 01. Szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos tájékoztató
2017. 03. 01. Álláslehetőség
2017. 02. 27. Állásajánlat
2017. 02. 22. Arany János- emlékünnepség
2017. 02. 21. Álláshirdetés
2017. 02. 15. Bűnmegelőzési információk
2017. 02. 14. Emléktábla avatás
2017. 02. 02. INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS TÁZLÁR önkormányzatának támogatásával!
2017. 02. 01. 1%-os kampány, tájékoztató 2016-ról Tázlár Községben
2017. 01. 23. Tanuljon idegen nyelvet és számítástechnikát ingyen
2017. 01. 10. Háziorvosi ellátás rendelési idejének változása
2017. 01. 10. Ingyenes tanfolyam: számítógép, okostelefon és tablet használata
2017. 01. 05. Anyakönyvi ügyintézés változás
2017. 01. 03. Kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztatás
2017. 01. 03. Állás lehetőség
2017. 01. 03. Tanyák ivóvíz minőség javítása
2016. 12. 30. Soltvadkerti Okmányiroda tájékoztatása
2016. 12. 22. Tájékoztató fenyőfa gyűjtésről
2016. 12. 12. Állás lehetőség
2016. 12. 01. Áramszünet
2016. 11. 29. Védőkörzet elrendelése határozat
2016. 11. 16. Főállatorvosi határozat
2016. 11. 15. Közmeghallgatás
2016. 11. 15. FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRA!
2016. 11. 08. BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázat
2016. 11. 07. Tájékoztató a gyerekek gyászáról
2016. 11. 07. A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
2016. 11. 07. Foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés
2016. 11. 07. Tíz tipp a biztonságos online bankoláshoz
2016. 11. 01. Ügysegéd ügyfélfogadása
2016. 10. 27. Tájékoztató fűtési szezon veszélyeiről
2016. 10. 23. Megemlékezés 1956 október 23.-ról
2016. 10. 17. Pályázati ajánlat Mezőgazdasági vállalkozók, vállalkozó kedvűek, figyelem!
2016. 10. 15. Október 15. munkanap
2016. 10. 01. Szüreti mulatság Tázláron
2016. 09. 27. Legyél Te is HATÁRVADÁSZ!
2016. 09. 27. LAKOSSÁGI FÓRUM
2016. 09. 24. Tekerj velem HETVENET!
2016. 09. 14. LOMTALANÍTÁS
2016. 09. 09. Vöröshagyma és lilahagyma eladó
2016. 09. 09. Bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatók!
2016. 09. 09. Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve" pályázathoz
2016. 07. 18. Tisztelt Ügyfeleink
2016. 07. 07. Tájékoztató jelenleg kapható termékekről
2016. 07. 06. Kiskőrösi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának átszervezése
2016. 06. 29. Állás lehetőség
2016. 06. 29. Tájékoztató nyitvatartásról
2016. 06. 29. Európai pályázati képzés
2016. 06. 28. Munka lehetőség
2016. 06. 28. Áramszünet
2016. 06. 22. Nyári diákmunka lehetőség
2016. 06. 21. Múzeumok éjszakája
2016. 06. 20. Tájékoztató telefonszán változásról
2016. 06. 14. Tázlár Község Önkormányzata pályázatot hirdet tanyagondnok munkakör betöltésére
2016. 06. 07. Nyári diákmunka
2016. 06. 06. Közösségi futás Tázláron
2016. 06. 06. Júniális 2016
2016. 06. 02. Arany kalászos gazda képzés
2016. 05. 31. Vadászterületek Tázlár környezetében
2016. 05. 31. Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadó pozícióra állást hirdet
2016. 05. 26. "Pattanj nyeregbe! "
2016. 05. 23. Fotó pályázat
2016. 05. 23. Készenléti rendőrségi pályázat
2016. 05. 23. Tájékoztató
2016. 05. 20. Áramszünet miatt zárva
2016. 05. 19. Meggykirálynő választás 2016
2016. 05. 13. Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal adó és munkaügyi előadó pozícióra állást hirdet
2016. 05. 13. Tázlár Község Önkormányzata Közmunkaprogram referens pozícióra állást hirdet
2016. 05. 09. Gázszolgáltatási szünet
2016. 05. 02. Elérhető a pályázati portál a családi házak energetikai korszerűsítésére
2016. 04. 29. Nemzeti Bor Maraton 2016
2016. 04. 28. Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről
2016. 04. 25. Állás hirdetés
2016. 04. 21. Terület alapú támogatási tájékoztató
2016. 04. 21. Tájékoztató a kukás zsákok használatáról
2016. 04. 21. Tájékoztató a lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi házirend készítési kötelezettségéről
2016. 04. 13. Zárva tartás
2016. 04. 04. Tázláricum Klub következő összejövetele
2016. 03. 29. Közmeghallgatás
2016. 03. 29. Szabadtéri tűzgyújtásról
2016. 03. 29. Indul a Nemzeti Bor Maraton
2016. 03. 29. Démász tájékoztató áramszünetről!
2016. 03. 21. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Sajtóközlemény
2016. 03. 16. Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyek
2016. 03. 16. Tájékoztató ragadozó emlősök veszettség elleni immunizálása
2016. 03. 08. Tájékoztatás
2016. 03. 08. Menetrend változás
2016. 03. 07. Március 15. megemlékezés
2016. 03. 01. Állás hirdetések
2016. 03. 01. Menetrend változás
2016. 02. 23. 1%-os tájékoztatás
2016. 02. 22. Megyei III. Közép labdarugás Tavaszi Sorsolások
2016. 02. 09. VÉRADÁS
2016. 02. 08. Erzsébet program új pályázati kiírásai: nagycsaládos, fogyatékossággal élő, nyugdíjas
2016. 02. 06. SZMK Bál
2016. 02. 05. HIRDETMÉNY
2016. 01. 31. Anyakönyvi ügyintézés időpont változása
2016. 01. 30. Csonka Színkör bemutatója
2016. 01. 18. Megkeresés
2016. 01. 06. Ivóvíz minőségjavítás
2016. 01. 05. Mammográfiás emlőszűrő vizsgálat
2016. 01. 05. Művelődési Ház bérleti díjak
2015. 12. 22. Karácsonyi üdvözlet
2015. 12. 16. Befejeződtek az árverések
2015. 12. 08. Felhívás
2015. 12. 07. Code 16 Project Tánctanfolyam
2015. 12. 07. Hírdetés
2015. 11. 25. Álláshirdetések
2015. 11. 20. Tázlár Község Önkormányzata Védőnő állást hirdet!
2015. 11. 17. Tázlár Község Önkormányzata Gazdálkodási előadó állást hirdet!
2015. 10. 29. Álláshirdetések
2015. 10. 28. Répa, zöldség eladó!
2015. 10. 22. Tázlári önkormányzati hivatal állást hirdet Adó és Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére
2015. 10. 17. Országos Népzenei Minősítő Verseny a Művelődési Házban!
2015. 10. 06. Álláshirdetés
2015. 10. 03. Október 3.-i rendezvény
2015. 09. 29. Bursa Hungarica Felhívás ( "A" típusú )
2015. 09. 29. Bursa Hungarica Felhívás ( "B" típusú )
2015. 09. 26. Birkózóverseny Tázláron
2015. 09. 23. Lakosságnak szóló, Ivóvízminőség-javító project
2015. 09. 23. Legeltetési és Eb zárlat!!
2015. 09. 22. Eladó nagy méretű cukkini!
2015. 09. 21. Lomtalanítási tájékoztató
2015. 09. 20. Véradás
2015. 09. 17. Izsáki kormányablak
2015. 09. 14. Álláshirdetés
2015. 09. 11. Szilágyság című hetilap cikke
2015. 09. 04. Őszi díszítés
2015. 08. 27. Ügyfélfogadás szünetel 2015. augusztus 31-én!
2015. 08. 26. Fornetti Álláshírdetés
2015. 08. 20. Augusztus 20, az államalapítás és az új kenyér ünnepe
2015. 08. 14. Áramszünet augusztus 31.
2015. 08. 07. Tájékoztatás III. fokú hőségriasztásról
2015. 08. 05. Tájékoztatás II. fokú hőségriasztásról
2015. 08. 04. Pályázati lehetőség fiatal vállalkozóknak
2015. 07. 21. Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre
2015. 07. 13. Tázlár Község Díszpolgára cím
2015. 07. 08. TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!
2015. 07. 06. Hőségriasztás az ország egész területére
2015. 07. 02. Vízmérő állás leolvasás változása
2015. 06. 30. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)
2015. 06. 30. Egyenlő bánásmód mindenkit megillet!
2015. 06. 29. Hittan Kirándulás
2015. 06. 29. Országos lóazonosító kampány, minden lótenyésztőnek
2015. 06. 22. Tájékoztató a "Nyári diákmunka" központi munkaerő-piaci programról
2015. 06. 20. Tázlári Falunap
2015. 06. 19. Tázlári Erősember verseny
2015. 06. 19. Juniális - FOCIDERBI
2015. 06. 19. A kiskunhalasi Művészeti Iskola Jótékonysági Koncertje
2015. 06. 09. Diákmunka tájékoztató
2015. 06. 08. Fellépés a bűncselekmény ellen!
2015. 06. 08. Lakossági felhívás
2015. 06. 04. Méz és Meggyfesztivál, Szank
2015. 06. 03. Iskolai nyári táborok
2015. 06. 03. Hajósi Barokk Kastély
2015. 05. 29. Tájékoztató Tázlár község ivóvízének minőségével kapcsolatosan
2015. 05. 28. Tázlári működési engedély-köteles tevékenységet folytatók
2015. 05. 28. Tázlári telepengedélyek
2015. 05. 23. Biztonságos életet az éveknek
2015. 05. 22. ELBIR - bűnmegelőzési hírlevél
2015. 05. 14. Trianon-95
2015. 05. 14. EBH (Egyenlő Bánásmód Hatóság) májusi ügyfélfogadása
2015. 05. 06. Fórum TÁZLÁRON a mezőgazdasági pályázatokkal kapcsolatban (fiatal gazdák, mezőgazdasági gépbeszerzés
2015. 05. 05. Tartsunk minél több 1%-ot itt Tázláron!
2015. 04. 25. Méhek napja,2015
2015. 03. 20. Tűzgyújtás
2015. 03. 11. Tájékozató felmérésről
2015. 03. 10. Véradás a falunkban
2015. 03. 10. EMLÉKEZÉS A „MÁLENKIJ ROBOT”-RA HURCOLT TÁZLÁRIAKRA
2015. 02. 15. Buszmenetrendi értesítés
2015. 02. 09. Íme az új szocpol
2015. 02. 05. Egyenlő Bánásmód Hatóság Közleménye
2015. 02. 03. Új buszjárat indul Tázlár Kiskunhalas között
2015. 01. 15. Madárinfluenza
2015. 01. 15. Megújul a forint
2014. 12. 17. Megjelent a Tázlári Hírmondó első száma
2014. 11. 25. Közmeghallgatás
0000. 00. 00. A magyar Földön épít hajókat a holland Jan!